Opieka medyczna w Austrii – co warto wiedzieć przed wyjazdem do pracy?

Opieka medyczna w Austrii – co warto wiedzieć przed wyjazdem do pracy

Opieka medyczna w Austrii – co warto wiedzieć przed wyjazdem do pracy

Pobyt i praca w Austrii nierozerwalnie wiąże się także z koniecznością ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia nas do bezpłatnego korzystania z konsultacji lekarskich, pobytu w szpitalu oraz otrzymywania zasiłku chorobowego. Zamiast książeczki ubezpieczeniowej, wystawianej przez pracodawcę, warto używać tzw. karty elektronicznej. Karta przeznaczona jest dla każdej ubezpieczonej osoby i wydawana jest za uiszczeniem opłaty w wysokości 10 euro. Uprawnia do korzystania z podstawowej opieki medycznej oraz dowolnego wyboru usługi stomatologicznej raz na trzy miesiące. Ubezpieczeniu podlegają również członkowie rodziny ubezpieczonego, tj. małżonek/małżonka oraz dzieci, ale wyłącznie pod warunkiem zamieszkiwania przez nich terytorium Austrii. Dzieci ubezpieczone są do ukończenia osiemnastego roku życia, bądź dwudziestego szóstego (pod warunkiem kontynuacji nauczania).

Przed wyjazdem do pracy w Austrii (jak i czysto turystycznym) warto zaopatrzyć się w tzw. kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ jest dowodem na to, że jesteśmy upoważnieni do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w kraju ojczystym i że ubezpieczyciel pokryje wszelkie niezbędne koszty naszego leczenia na terenie kraju w którym obecnie przebywamy (w ramach Unii Europejskiej oraz EFTA). Posiadając kartę EKUZ możemy korzystać z opieki wszystkich placówek medycznych, które mają podpisaną umowę z regionalnymi kasami chorych tzw. Gebietskrankenkasse. Pełną listę tych placówek możemy uzyskać w miejscowej Kasie Chorych (Krankenversicherung).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *