Świadczenia rodzinne w Austrii

świadczenia rodzinne w Austrii

świadczenia rodzinne w Austrii

Polskie rodziny od niedawna otrzymują od państwa dodatkowy zasiłek na dziecko w postaci programu 500 plus, który jednakże nie przysługuje wszystkim. Prawo świadczenia na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodów rodziców.

Austria już od dawna prowadzi szeroką politykę prorodzinną. Świadczenia rodzinne wypłacane są osobom, które zamieszkują na terenie Austrii i przepracowały tam przynajmniej jeden dzień. Prawo do zasiłku rodzinnego mają wszyscy, niezależnie od dochodów czy okresu zatrudnienia. Świadczenia przysługują dzieciom do osiemnastego roku życia, oraz dzieciom które ukończyły osiemnaście lat, ale nadal kontynuują naukę lub studiują w trybie zgodnym z planem nauczania i nie ukończyły jeszcze 26 lat. Świadczenia rodzinne w Austrii dzielą się na pieniężne i rzeczowe. Co do świadczeń pieniężnych, to jest ich całkiem sporo. Należą do nich: zasiłek na dzieci (Kindergeld) oraz wypłacana razem z nim ulga na dzieci (Kinderabsetzbetrag), tzw. tygodniówki (Wochengeld), zasiłek wychowawczy (Kinderbetreuungsgeld), a do niego zasiłek wychowawczy dla potrzebujących (Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld). Dla samotnie wychowujących rodziców zaliczka na utrzymanie (Unterhaltsvorschuss). Dla bezrobotnych dodatek rodzinny z tytułu bezrobocia (Familienzuschlag).

Wysokość świadczeń jest różna, uzależniona jest od wieku dziecka. Dodatkowo istnieją jeszcze dopłaty dla rodzin z dwojgiem i większą liczbą dzieci na utrzymaniu. Wysokość zasiłku na dzieci wzrasta wraz z wiekiem dziecka, i tak np. zasiłek na dziecko na początku wynosi 109,70 euro miesięcznie, a po ukończeniu przez dziecko dziewiętnastu lat wzrasta do 158,90 euro miesięcznie.

Do świadczeń rzeczowych należą między innymi bilety komunikacji miejskiej dla uczniów, podręczniki szkolne (w obydwu przypadkach potrzebny jest niewielki wkład własny). Do świadczeń rzeczowych należy także tak zwany Muter-Kind-Pass Untersuchungen, czyli paszport badań matki i dziecka. Zdecydowanie warto jest podjąć pracę w Austrii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *